SZKOLENIA BHPOferujemy wymagane przepisami prawa obowiązkowe szkolenia BHP, zarówno szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) dla nowozatrudnionych pracowników, jak też szkolenia okresowe dla poszczególnych rodzajów stanowisk pracy. Posiadamy własne wyposażenie niezbędne do przeprowadzania szkoleń.

Oferowane przez nas szkolenia mają formę kursów, seminariów z dojazdem do klienta. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skryptów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, fantomów do nauki resuscytacji, automatycznych defibrylatorów AED. Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu. Posiadamy własny bardzo dobrej jakości sprzęt niezbędny do zorganizowania szkoleń na wysokim poziomie.

Możemy zaproponować również, poszerzone w stosunku do obowiązkowego materiału szkoleń okresowych BHP, zajęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji lub pierwszej pomocy. W trakcie ćwiczeń certyfikowany instruktor zapozna Państwa pracowników z podstawowymi zasadami ratowania zagrożonego zdrowia i życia ludzkiego. Na życzenie klienta elementem szkolenia mogą praktyczne ćwiczenia na fantomie szkoleniowym i z użyciem AED, dzięki czemu każdy uczestnik szkolenia może w praktyce sprawdzić nabyte przez siebie umiejętności teoretyczne oraz uzyskać dodatkowy międzynarodowy certyfikat w formie plastikowej karty.

Top