POLITYKA PRYWATNOŚCI1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.akademiaratownictwa.com

2.Administratorem danych osobowych jest firma AKADEMIA PROMOCJI RATOWNICTWA Sebastian Klimczak z siedzibą w Ludwinów 2A, 29-100 Włoszczowa , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w 2017r. NIP: 6562184729

3.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
- wypełniania formularzy zgłoszeniowych na kursy zawarte w ofercie
- wypełniania formularza kontaktowego

4.W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego, Klient podaje:
- Imię i nazwisko
- Datę Urodzenia
- Miejsce Urodzenia
- Seria i numer dowodu osobistego
- Organ wydający dowód osobisty
- Wykształcenie
- Adres e-mail
- Numer telefonu
- Adres

5.Podane dane będą przetwarzane w celu zarejestrowania oraz uczestnictwa na kursie z proponowanej oferty.

6.Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt: sebastian@akademiaratownictwa.com

Top