KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCYKursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy specjalnym kursem organizowanym w Polsce, i przeznaczonym dla członków organizacji współpracujących z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Nazwa kursu
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Tytuł uzyskiwany po kursie
Ratownik

Miasta organizacji kursów
Włoszczowa, Warszawa,Racibórz, Częstochowa, Łódź, Rzeszów,

Liczba uczestników kursu
do 18 osób

Ceny kursów (opcje)

Tylko kurs KPP
700 zł (brutto z VAT)
Kurs KPP z egzaminem i certyfikatem międzynarodowym Ratownika Pierwszej Pomocy
790 zł (brutto z VAT)
Kurs KPP z międzynarodowym kursem - Instruktor Pierwszej Pomocy
1.950 zł (brutto z VAT)

Podstawa prawna organizacji kursu KPP

art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U.07.60.408).

Zaświadczenie ukończenia kursu KPP

Zaświadczenie jest wydawane zgodnie ze wzorem opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
Wzór certyfikatów można zobaczyć poniżej.

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Program oraz Pytania KPP

Program Kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz pytania egzaminacyjne KPP w poniższych załącznikach.

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Terminy Kursów

Prosimy o kontakt:
telefon: 516064701
email: biuro@akademiaratownictwa.com
email: sebastian@akademiaratownictwa.com

Odbiorcy kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich. Podstawą przyjęcia na kurs jest skierowanie z jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Szczególnie polecamy ten kurs: ratownikom wodnym, ratownikom specjalistycznym, kandydatom do policji i państwowej straży pożarnej, oraz wszystkim którzy zamierzają zająć się zawodowo ratownictwem.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wartość

Wartością podjętej edukacji jest opanowanie zaawansowanych umiejętności ratowniczych określonych ramowym programem kursu oraz uzyskanie kwalifikacji Ratownika.

Realizacja zajęć

Zajęcia są realizowane wyłącznie w systemie stacjonarnym.

Program nauczania

Na kursie realizuje się program nauczania ogłoszony przez Ministra Zdrowia. Zajęcia prowadzimy w małych 6 osobowych grupach które nadzoruje jeden instruktor.

Liczba godzin zajęć

Kurs obejmuje 66 godzin zajęć.

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP.

Do pobrania Ramowy program KPP Pytania KPP w Załaczniku

Dla grup

Dla grup min. 8 osób osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu (w oparciu o Twoją bazę szkoleniową).

Zapisy na kurs

Na kurs można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony. Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz wiadomość e-mail o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje. Przed kursem

Na 5 dni przed kursem otrzymasz e-mail z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć i zasadami przygotowania się do kursu.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Regulamin Kształcenia

Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top