RATOWNIK WODNYZgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych RATOWNIKIEM WODNYM to osoba która:
a) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
b) oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym,
c) spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),
d) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Nazwa kursu
Kurs Ratownika Wodnego

Tytuł uzyskiwany po kursie
Ratownik Wodny

Terminy organizacji kursów
Tarnów: 26.06 - 06.07.2017, 01.09 - 13.09.2017,
Częstochowa: 15 - 30.07.2107,
Włoszczowa: 12 - 27.08.2107,

Liczba uczestników kursu
do 12 osób

Cena Kursu
Cena Kursu: 1300 zł (w cenie jest Kurs ratownika + patent płetwonurka lub sternika motorowodnego - Do Wyboru!).

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu Ratownika Wodnego.

Wartość
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i uzyskanie tytułu Ratownika Wodnego.

Realizacja zajęć
Zajęcia są realizowane wyłącznie w systemie stacjonarnym.

Program Nauczania
Kurs jest realizowany w rozmiarze 63 godzin w systemie weekendowym lub w systemie ciągłym ( tylko w okresie wakacyjnym).

Wymagania przyjęcia na kurs
a) Umiejętności Pływackie : kraul, żabka, grzbiet.
b) Młodszy Ratownik - przepłynięcie 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sek.
c) Ratownik Wodny - przepłynięcie 100 m w czasie poniżej 1min. 45 sek ,
- przepłynięcie pod wodą 25 m,
- umiejętności holowania,

Egzamin końcowy:
Rozporządzenie dopuszcza możliwość 2 podejść do egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku drugiego podejścia konieczne jest ponowne odbycie pełnego szkolenia
a) Test teoretyczny 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
b) Przepłynięcie 400m dowolnym sposobem w czasie <8:00min
c) Przepłynięcie 25m pod lustrem wody (z wydobyciem 2 przedmiotów)
d) Przepłynięcie w czasie < 2 :40min ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynięcie do niej rufą oraz powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła
e) Przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej
f) Holowanie tonącego na dystansie 150m
g) Wyciągnięcie tonącego na brzeg (30cm) i ułożenie w pozycji do KPP

Zapisy na kurs
Na kurs można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony. Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz wiadomość e-mail o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje.

Przed kursem
Na 5 dni przed kursem otrzymasz e-mail z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć i zasadami przygotowania się do kursu.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Regulamin Kształcenia

Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top