INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY DLA SŁUŻB BHPKursy Instruktorski Pierwszej Pomocy dla służb BHP w systemie edukacyjnym IFACC
(International First Aid Certification Centre), organizowany przez Akademie Promocji Ratownictwa jest prowadzony na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre.

Nazwa kursu w j. polskim
Kurs instruktorski pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom dla służb BHP w Polsce.

Nazwa kursu w j. angielskim First Aid at Work Instructor (Specialty: First Aid - CPR/Adult/Child/Infant, First Aid for Children)

Miasta organizacji kursów
Włoszczowa, Kielce, Racibórz, Łódź, Warszawa, Rzeszów

Liczba uczestników kursu
do 6 osób - na 1 trenera instruktorów,
do 12 osób - na 1 trenera instruktorów i 1-go lub więcej asystentów.

Cena kursu
1.850 zł brutto

Organizator kursu
Akademia Promocji Ratownictwa

Certyfikaty i zaświadczenia
Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Zaświadczenia i certyfikaty
certyfikat międzynarodowy - wydawany w formie dyplomu i karty plastikowej, asygnowany przez International First Aid Certification Centre.

Zobacz wzory zaświadczeń i certyfikatów

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Miejsce organizacji kursów

Warszawa, Włoszczowa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Lublin.

Terminy kursów

Warszawa - 04-05.04.2020, 06-07.06.2020, 18-19.07.2020, 12-13.09.2020, 10-11.10.2020, 14-15.11.2020, 19-20.2020,
Włoszczowa - 14-15.03.03.2020, 18-19.04.2020, 30-31.05.2020, 20-21.06.2020, 08-09.08.2020, 31.10-01.11.2020, 05-06.12.2020,
Kraków - 29-30.08.2020, 12-13.12.2020,
Łódź - 04-04.07.2020, 26-27.09.2020,
Gdańsk - 09-10.05.2020, 25-26.07.2020,
Lublin - 01-02.08.2020, 28-29.11.2020,

Odbiorcy kursu
Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób legitymują się kwalifikacjami w zakresie BHP (po studiach licencjackich lub magisterskich lub podyplomowych), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych oraz nabyć umiejętności dydaktyczne oraz kompetencje instruktora pierwszej pomocy przydatne na rynku pracy w Polsce. Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim specjalistom i inspektorom BHP, aktywnie uczącym pracowników w różnych zakładach pracy.
Od 1 września 2015 roku, w kursie mogą brać udział także osoby, które ukończyły kurs uprawniający do prowadzenia szkoleń BHP w tzw. małych zakładach pracy. Ustala się, że dodatkowo uprawnionymi do rozpoczęcia ww. kursu instruktorskiego, są osoby, które jako pracodawcy posiadają ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP, co upoważnia daną osobę do wykonywania zadań służby BHP, jeżeli: zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy.

Wartość
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i dydaktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także uzyskanie kwalifikacji instruktora pierwszej dla służb BHP w Polsce, w systemie edukacyjnym IFACC.

Realizacja zajęć
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

- blok samokształcenia - słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf, drogą elektroniczną. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.

- blok zajęć stacjonarnych - obejmuje naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

Zasady edukacji
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania "STEP BY STEP". Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący - 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne
Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation, ERC - European Resuscitation Council, AHA - American Heart Association, ITLS - International Trauma Life Support

Czas trwania zajęć stacjonarnych
2 dni

Liczba godzin zajęć
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć dydaktycznych, z czego:
14 godz. - czas poświęcony na samokształcenie.
8 godzin - zajęcia stacjonarne (ćwiczenia i scenariusze) na poziomie ratowniczym,
8 godzin - zajęcia dydaktyczne i standardy nauczania pierwszej pomocy.
Zajęcia stacjonarne nie są oparte na czasie lecz na prawidłowym wykonaniu poszczególnych technik ratowniczych przez kursantów.

Egzamin
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 50 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu "prawda / fałsz"). Uczestnik kursu zdaje także egzamin praktyczny (prezentacja dydaktyczna wraz z pokazem umiejętności ratowniczych).

Zasady przyjęcia na kurs
Zajęcia w naszej Akademii prowadzone są od podstaw dlatego nie wymagamy doświadczenia i odbycia wcześniej innych kursów.
Uczestnik kursu musi spełnić wszystkie standardy edukacyjne, dlatego też należy pamiętać, że wymagana jest pełna sprawność motoryczna.

Dla grup
Dla grup 5-6 osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu (w oparciu o Twoją salę szkoleniową).

Zapisy na kurs
Na kurs można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony. Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz wiadomość e-mail o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje.

Przed kursem
Najpóźniej na 7 dni przed kursem otrzymasz materiały edukacyjne drogą elektroniczną w formie dokumentu PDF, oraz dokładny adres i godzinę rozpoczęcia zajęć.

Po kursie
Absolwent kursu otrzymuje w ramach licencji bezpłatny dostęp do panelu instruktorskiego i wsparcia dla profesjonalistów IFACC w Polsce (na podstawie loginu i hasła).

Kompetencje i wsparcie po kursie instruktorskim
Absolwent kursu instruktorskiego jest uprawniony do:
- prowadzenia kursów pierwszej pomocy, zgodnie z systemem edukacyjnym IFACC,
- egzaminowania uczestników kursów, zgodnie z systemem edukacyjnym IFACC,
- aplikowania do krajowego przedstawicielstwa IFACC w Polsce o wydanie odpłatnych certyfikatów ukończenia kursów, dla swoich absolwentów,
- korzystanie z bezpłatnych prezentacji multimedialnych (w j. polskim), do wszystkich kursów w systemie IFACC,
- korzystania z gotowych i bezpłatnych testów, kluczy odpowiedzi, druków, które zostały opracowane dla instruktorów IFACC w Polsce,
- korzystanie z bezpłatnego podręcznika pierwszej pomocy IFACC,
- korzystania z bezpłatnego podręcznika profesjonalisty IFACC,
- korzystania ze wsparcia przedstawicielstwa krajowego IFACC w Polsce.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Regulamin Kształcenia

Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top