TRENERÓW INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY IFACCKurs dla Trenerów Instruktorów Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC
(International First Aid Certification Centre), organizowany przez Instytut Promocji Ratownictwa jest prowadzony na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre.

Nazwa kursu w j. polskim
Kurs trenerów instruktorów pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

Nazwa kursu w j. angielskim
First Aid Master Trainer Instructor (CPR/Adult/Child/Infant), AED, Secondary Care and Care for Children Course.

Liczba uczestników kursu
do 6 osób - na 1 trenera instruktorów,
do 12 osób - na 1 trenera instruktorów i 1-go lub więcej asystentów.

Cena kursu
2600 zł brutto/osoba

Organizator kursu
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak

Certyfikaty i zaświadczenia
Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy
International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Zaświadczenia i certyfikaty
certyfikat międzynarodowy - wydawany w formie dyplomu i karty plastikowej, asygnowany przez International First Aid Certification Centre.

Zobacz wzory zaświadczeń i certyfikatów

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Termin kursu

03-04.06.2023 - Garwolin
10-11.06.2023 - Radom
17-18.06.2023 - Częstochowa
25-25.06.2023 - Tarnów
01-02.07.2023 - Włoszczowa
08-09.07.2023 - Garwolin
15-16.07.2023 - Włoszczowa
22-23.07.2023 - Garwolin
05-06.08.2023 - Włoszczowa
19-20.08.2023 - Gdańsk
26-27.08.2023 - Tarnów
09-10.09.2023 - Brzesko
23-24.09.2023 - Włoszczowa
09-10.10.2023 - Cieszyn
28-29.10.2023 - Włoszczowa
11-12.11.2023 - Włoszczowa
25-26.11.2023 - Bochnia


Cena kursu

2.600 zł brutto/osoba - cena kursu wraz z opłatą licencyjną, zakwaterowaniem i wyżywieniem (*)
(*) Pierwsza opłata licencyjna w wysokości 85 GBP (równowartość 500 zł - zgodnie ze średnim kursem walut Narodowego Banku Polskiego, wg. stanu na dzień 03.08.2015 r.), została wliczona do ceny kursu i nie musi być opłacana odrębnie przez uczestnika kursu.

W cenie kursu:
- zajęcia kursu,
- egzaminy,
- materiały dydaktyczne,
- 2 koszulki trenerskie,
- indywidualna apteczka szkoleniowa,
- materiały piśmiennicze;
- 5 noclegów w pokojach 2 osobowych,
- pełne wyżywienie w każdym dniu zajęć.
Kurs zaczyna się w pierwszym dniu obiadem i kończy w dniu ostatnim obiadem.

Odbiorcy kursu
Kurs jest przeznaczony dla licencjonowanych instruktorów pierwszej pomocy IFACC którzy wykształcili minimum 30 osób na kursach pierwszej pomocy (wydane certyfikaty IFACC).

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do samodzielnego kształcenia instruktorów pierwszej pomocyoraz prowadzenia wszystkich kursów pierwszej pomocy, zgodnie z systemem IFACC, ze szczególnym uwzględnieniem kursów pierwszej pomocy dla rynku pracy w Polsce.

Wartość
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności dydaktycznych na poziomie trenerskim.

Realizacja zajęć
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

- blok samokształcenia - słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf, drogą elektroniczną. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.

- blok zajęć stacjonarnych - obejmuje naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

Zasady edukacji
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania "STEP BY STEP". Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący - 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne
Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation, ERC - European Resuscitation Council, AHA - American Heart Association, ITLS - International Trauma Life Support

Czas trwania zajęć stacjonarnych
6 dni

Liczba godzin zajęć
Kurs obejmuje 40 godzin zajęć dydaktycznych.
Zajęcia stacjonarne nie są oparte o czas realizacji lecz oparte są o zasadę prawidłowego wykonania wszystkich umiejętności przez uczestników kursu.
Zajęcia stacjonarne trwają do czasu wykonania wszystkich umiejętności na poziomie ratowniczym i dydaktycznym, które określono w ramowym programie kursu.

Egzamin
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 50 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu "prawda / fałsz"). Uczestnik kursu zdaje także egzamin praktyczny (prezentacja dydaktyczna wraz z pokazem umiejętności ratowniczych).

Zasady przyjęcia na kurs
Zajęcia w naszej Akademii prowadzone są od podstaw dlatego nie wymagamy doświadczenia i odbycia wcześniej innych kursów.
Uczestnik kursu musi spełnić wszystkie standardy edukacyjne, dlatego też należy pamiętać, że wymagana jest pełna sprawność motoryczna.

Dla grup
Dla grup 5-6 osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu (w oparciu o Twoją salę szkoleniową).

Zapisy na kurs
Na kurs można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony. Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz wiadomość e-mail o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje.

Przed kursem
Najpóźniej na 7 dni przed kursem otrzymasz materiały edukacyjne drogą elektroniczną w formie dokumentu PDF, oraz dokładny adres i godzinę rozpoczęcia zajęć.

Po kursie
Absolwent kursu otrzymuje w ramach licencji bezpłatny dostęp do panelu instruktorskiego i wsparcia dla profesjonalistów IFACC w Polsce (na podstawie loginu i hasła).

Kompetencje i wsparcie po kursie instruktorskim
Absolwent kursu instruktorskiego jest uprawniony do:
-prowadzenia kursów pierwszej pomocy, zgodnie z systemem edukacyjnym IFACC,
- egzaminowania uczestników kursów, zgodnie z systemem edukacyjnym IFACC,
- aplikowania do krajowego przedstawicielstwa IFACC w Polsce o wydanie odpłatnych certyfikatów ukończenia kursów, dla swoich absolwentów,
- korzystanie z bezpłatnych prezentacji multimedialnych (w j. polskim), do wszystkich kursów w systemie IFACC,
- korzystania z gotowych i bezpłatnych testów, kluczy odpowiedzi, druków, które zostały opracowane dla instruktorów IFACC w Polsce,
- korzystanie z bezpłatnego podręcznika pierwszej pomocy IFACC,
- korzystania z bezpłatnego podręcznika profesjonalisty IFACC,
- korzystania ze wsparcia przedstawicielstwa krajowego IFACC w Polsce.
Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Regulamin Kształcenia

Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top