STUDIA PODYPLOMOWEStudia podyplomowe znajdujące się w naszej ofercie prowadzimy na podstawie umowy dydaktycznej z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego.

Miejsca realizacji zajęć wskazane zostały w informatorze dla poszczególnych kierunków studiów, ale dla grup zorganizowanych ( powyżej 10 osób ) możemy zorganizować wszystkie studia z naszej oferty w dowolnym mieście w Polsce.

Wszystkie studia podyplomowe, są prowadzone jako kwalifikacyjne. Zajęcia prowadzimy w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć jest prowadzona w oparciu o naszą platformę edukacji zdalnej (e-learning), a część zajęć jest realizowana w formie zjazdów stacjonarnych weekendowych (zblokowanych - 2 dniowych) lub w formie zjazdów stacjonarnych wyjazdowych (zblokowanych - 7 dniowych).


W naszej ofercie znajdą państwo następujące kierunki studiów:

- Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy

- Przygotowanie pedagogiczne

- Zarządzanie w oświacie

- Dydaktyka pierwszej pomocy dla służb mundurowych

- Bezpieczeństwo higieny pracy z dydaktyką pierwszej pomocy

Top