PIERWSZEJ POMOCY IFACCKursy Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC
(International First Aid Certification Centre), organizowany przez Akademie Promocji Ratownictwa jest prowadzony na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre.

Nazwa kursu w j. polskim
Kurs pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

Nazwa kursu w j. angielski
First Aid (CPR-Adult/Child/Infant), AED, Secondary Care and Care for Children Course

Miasta organizacji kursów
Włoszczowa ,Kielce, Racibórz, Łódź, Warszawa, Rzeszów,

Liczba uczestników kursu
do 6 osób - na 1 instruktora,
do 12 osób - na 1 instruktora i 1-go lub więcej asystentów.

Ceny
550 zł brutto

Organizator kursu
Akademia Promocji Ratownictwa

Certyfikaty i zaświadczenia
Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy
International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Zaświadczenia i certyfikaty
certyfikat międzynarodowy - wydawany w formie dyplomu i karty plastikowej,asygnowany przez International First Aid Certification Centre.
Zobacz wzory zaświadczeń i certyfikatów tego kursu (na oryginałach znajdują się stosowne pieczęcie i podpisy)

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Terminy kursów

03.06.2023 - Garwolin
10.06.2023 - Radom
17.06.2023 - Częstochowa
25.06.2023 - Tarnów
01.07.2023 - Włoszczowa
08.07.2023 - Garwolin
15.07.2023 - Włoszczowa
22.07.2023 - Garwolin
06.08.2023 - Włoszczowa
19.08.2023 - Gdańsk
26.08.2023 - Tarnów
09.09.2023 - Brzesko
23.09.2023 - Włoszczowa
09.10.2023 - Cieszyn
28.10.2023 - Włoszczowa
11.11.2023 - Włoszczowa
25.11.2023 - Bochnia

Odbiorcy kursu
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 15 lat lub skończone gimnazjum, oraz chęć nauki pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Szczególnie polecamy ten kurs dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy w zakładach pracy oraz nauczycielom.

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED).

Wartość
Wartością podjętą jest nabycie umiejętności ratowniczychi uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC, a zatem zwiększenie bezpieczeństwa w domu, szkole miejscu pracy.

Realizacja zajęć
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

- blok samokształcenia - słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf, drogą elektroniczną. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.

- blok zajęć stacjonarnych - obejmuje naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

Zasady edukacji
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania "STEP BY STEP". Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący - 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne
Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation, ERC - European Resuscitation Council, AHA - American Heart Association, ITLS - International Trauma Life Support.

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Liczba godzin zajęć
Kurs obejmuje 20 godzin zajęć dydaktycznych, z czego:
12 godz. - czas poświęcony na samokształcenie.
8 godz. - zajęcia stacjonarne (ćwiczenia i scenariusze).
Zajęcia stacjonarne nie są oparte na czasie lecz na prawidłowym wykonaniu poszczególnych technik ratowniczych przez kursantów.

Egzamin
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 30 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu "prawda / fałsz").

Dla grup
Dla grup 5-6 osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu (w oparciu o Twoją salę szkoleniową).

Zapisy na kurs
Na kurs można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony. Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz wiadomość e-mail o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje.

Nasz adres:
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Regulamin Kształcenia

Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top