PAŃSTWOWE SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACHPAŃSTWOWE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI PIERWSZEJ POMOCY Z LICENCJĄ MIĘDZYNARODOWĄ - uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy, w szkołach i placówkach oświatowych(na III i IV etapie edukacji szkolnej).

Akademia Promocji Ratownictwa, realizuje dla nauczycieli pracujących w RP, specjalny program międzynarodowy, który jest połączeniem wybranych elementów kształcenia edukatorów IFACC i państwowych kwalifikacji uzyskiwanych w RP, w zakresie nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce.

W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

Państwowe kwalifikacje w zakresie nauczania pierwszej pomocy, muszą posiadać wszyscy nauczyciele, którzy uczą pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. Te kwalifikacje muszą także posiadać nauczyciele uczący przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Międzynarodowy program edukacji Nauczycieli Pierwszej Pomocy IFACC w Polsce spełnia wymagania Ministerstwa Zdrowia RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w zakresie posiadania uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych na terytorium RP. Szkolenie dla Nauczycieli Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre, jest w Polsce realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia RP, i dodatkowo jest rozszerzony o wymagania IFACC w zakresie dydaktyki nauczania pierwszej pomocy w ramach kursów, realizowanych w oparciu o system edukacyjny IFACC.

JUŻ TERAZ ZAPISZ SIĘ NA PAŃSTWOWE SZKOLENIE NADAJĄCE KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W POLSCE I DODATKOWO UZYSKAJ KWALIFIKACJE MIĘDZYNARODOWEGO NAUCZYCIEL PIERWSZEJ POMOCY INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE

Akademia Promocji Ratownictwa, prowadzi specjalistyczne szkolenie państwowe, którego celem jest uzyskanie przez słuchaczy państwowych kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). Jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która przeprowadziła to szkolenie.

Kod szkolenia/kursu
ITFA

Nazwa szkolenia/kursu w języku polskim
Nauczyciel Pierwszej Pomocy

Nazwa szkolenia/kursu w języku angielskim
International First Aid Teacher

Miasta organizacji kursu/szkolenia
Włoszczowa,Racibórz, Warszawa, Kielce, Łódź, Rzeszów (inne miasta - dla grup minimum 6 os.).

TERMINY KURSÓW

Włoszczowa
05-06.11.2016, 04-05.02.2017, 15-16.04.2017, 03-04.06.2107,
Tarnów
12-13.11.2016, 07-08.01.2016, 04-05.03.2017, 06-07.05.2017,
Kielce
19-20.11.2016, 10-11.12.2016, 28-29.01.2016, 25-26.02.2017, 25-26.03.2017, 29-30.04.2017, 27-28.05.2016,
Warszawa
26-27.11.2016, 14-15.01.2017, 11-12.03.2017, 13-14.05.2017, 10-11.06.2017
Racibórz
17-18.12.2016, 21-22.01.2017, 18-19.02.2017, 18-19.03.2017, 22-23.04.2017, 20-21.05.2017, 17-18.06.2017
Gdańsk
03-04.12.2016, 11-12.02.2017, 08-09.04.2017, 24-25.06.2017

Cena
850 zł (brutto)
Cena dla absolwentów Instytutu Doskonalenia Nauczycieli
600 zł (brutto)
Cena szkolenia państwowego wraz z kursem międzynarodowym instruktorskim pierwszej pomocy IFACC
1.800 zł (brutto)

W cenie szkolenia/kursu
- dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e-learning (książka "Poradnik ratownika" w formacie pdf,
- zestaw prezentacji multimedialnych,
- algorytmy postępowania ratowniczego,
- kilka innych książek dotyczących postępowania ratowniczego i pomocowego wobec dzieci chorych i z różnymi dysfunkcjami),
- serwis kawowy na zajęciach,
- zajęcia stacjonarne (ćwiczenia, treningi),
- egzamin,
- certyfikat międzynarodowy w języku angielskim (na papierze ozdobnym) wydany przez International First Aid Certification Centre,
- certyfikat międzynarodowego nauczyciela pierwszej pomocy IFACC, wydany w formie karty plastikowej,
- państwowe zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy w Polsce.

Czas trwania zajęć
Edukacja na odległość (platforma e-learningowa) i dwa pełne dni zajęć stacjonarnych od godzin porannych do wieczora. Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych, z czego 12 godzin zajmuje samokształcenie kierowane na podstawie dostarczonych materiałów edukacyjnych. Zajęcia stacjonarne, to pełne 2 dni zajęć w małych grupach (po 9 godzin dydaktycznych w każdym dniu zajęć stacjonarnych). Zajęcia prowadzimy w mniejszych grupach, niż zostało to określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, aby zapewnić większy komfort edukacyjny dla naszych kursantów.

Organizator kursu
Akademia Promocji Ratownictwa

Certyfikaty i zaświadczenia
Instytucja wydająca dodatkowe certyfikaty międzynarodowe
International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.)
Instytucja wydająca państwowe zaświadczenie zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia RP
Instytut Doskonalenia Nauczycieli na podstawie współpracy z Akademią Promocji Ratownictwa

Zaświadczenia i certyfikaty
certyfikat międzynarodowy - asygnowany przez International First Aid Certification Centre, wydawany w formie dyplomu i karty plastikowej (First Aid Teacher),
zaświadczenie ukończenia państwowego szkolenia - wydane przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli, zgodnie z właściwymi przepisami Ministra Zdrowia RP.

Zobacz wzory zaświadczeń i certyfikatów
(Oryginały dokumentów są opatrzone stosownymi pieczęciami i podpisami).

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Ważne!
Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie informacje zawarte na stronie. Na dole strony znajduje się kwestionariusz zapisów online, regulamin kształcenia oraz szczegółowy informator kursu (pdf). Odbiorcy szkolenia/kursu. Uczestnikami państwowego szkolenia mogą być czynni zawodowo nauczyciele, nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Cel szkolenia/kursu
Celem szkolenia państwowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED) oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy.

Wartość
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i dydaktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanie kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" na III i IV etapie edukacji, uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

Realizacja zajęć
Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej lub na podstawie udostępnionych materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia praktyczne, scenariusze, ćwiczenia dydaktyczne oraz egzaminy (teoretyczny i praktyczny) są realizowane w formie stacjonarnej.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
blok samokształcenia,
blok zajęć stacjonarnych.
W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręczniki w formacie pdf, które są udostępniane słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręcznikach.
W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w siedzibie naszego instytutu (lub w miejscach organizacji kursu), słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia. W części 2-giej kształcenia praktycznego, słuchacz uczestniczy w zajęciach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania pierwszej pomocy.

Zasady edukacji
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania "STEP BY STEP". Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący - 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne
Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR - International LiaisonCommittee on Resuscitation, ERC - EuropeanResuscitationCouncil, AHA - American HeartAssociation, ITLS - International Trauma Life Support. Kurs obejmuje także program opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia RP.
Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Czas trwania zajęć stacjonarnych
2 dni

Egzamin państwowy (kwalifikacje państwowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP):
- egzamin pisemny (test wyboru - 30 pytań),
- egzamin praktyczny (resuscytacja osoby dorosłej - na fantomie),
- egzamin praktyczny (resuscytacja osoby pomiędzy 1 a 8 rokiem życia),
- egzamin praktyczny (usztywnianie kończyny górnej).

Pytania do egzaminu teoretycznego, wraz z prawidłowymi odpowiedziami (90 pytań), zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, są publikowane powszechnie, a na naszej stronie możesz je pobrać poniżej (pdf). Z zestawu 90 pytań, opracowanych przez ekspertów Ministerstwa Zdrowia, wybieramy 30 pytań. Uczestnik kursu musi odpowiedzieć prawidłowo na 90% pytać z testu.

Egzamin międzynarodowy Nauczyciela Pierwszej Pomocy International First Aid Certification Centre:
- egzamin pisemny (test wyboru - 50 pytań),
- egzamin praktyczny - dydaktyka pierwszej pomocy (prezentacja na poziomie nauczyciela). Nie publikuje się pytań do egzaminu teoretycznego. Kursant musi odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań z testu. Pytania nie są podchwytliwe. W teście znajdują się tylko pytania, które obejmują treści z podręcznika pierwszej pomocy i podręcznika profesjonalisty IFACC.

Zapisy na szkolenie państwowe
Osoba zainteresowana ukończeniem szkolenia państwowego i międzynarodowego wypełnia kwestionariusz ONLINE, który znajduje się na dole niniejszej strony.

Do kwestionariusza zapisów ONLINE należy dołączyć:
kopię zaświadczenia ze szkoły lub placówki oświatowej, że dana osoba jest czynnym zawodowo nauczycielem, lub kopię dyplomu o ukończeniu studiów wyższych dla nauczycieli. Dopuszcza się także załączenie ukończenia studiów podyplomowych, które nadają kwalifikacje pedagogiczne lub ukończenia pełnego kursu kwalifikacji pedagogicznych (kurs kwalifikacyjny musi określać uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole). Jeśli masz wątpliwości, czy możesz rozpocząć ten kurs, to napisz do nas używając ogólnego arkusza zapytań w dziale "KONTAKT".

Przed kursem
Na 5 dni przed kursem otrzymasz e-mail z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć i zasadami przygotowania się do kursu.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Regulamin Kształcenia

Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top